Om SCT Transport

SCT's Historie

SCT Transport er en familieejet virksomhed, stiftet i 1930 af Carl Christiansen. Enken overlod ledelsen til sin søn Svend Christiansen i 1960, som drev virksomheden sammen med sin hustru Eva Christiansen, frem til tredje generation overtog i 1989. I dag ejes og ledes virksomheden af 3. og 4. generation af familien Christiansens bestående af Henning Christiansen og Hanne Bødker-Petersen og Christian Bødker-Petersen.

1943 – 1963

Efter Carl Christiansens tidlige død i 1943, drev enken Karen Christiansen virksomheden videre frem til 1960, hvor den yngste søn Svend Christiansen og hans kone Eva Christiansen købte virksomheden, som på dette tidspunkt tillige bestod af en taxaforretning.

1980

Kom den ældste søn Henning Christiansen til virksomheden efter endt uddannelse som lastvognsmekaniker og var i starten beskæftiget som chauffør og mekaniker. Henning havde mod på og lyst til at starte en exportafdeling sideløbende med entreprenørkørslen. Hans interesse var driften af virksomheden og i 1989 blev han således administrerende direktør og generationsskiftet påbegyndtes.

1990

Ansættes Hennings søster Hanne Bødker-Petersen, som fik til opgave at opbygge administrationen. Med analyseregnskaber og andre it-værktøjer dannedes grundlaget for en trimning af virksomheden.

Lastvognsværkstedet Nordsjællands Diesel A/S etableres. Værkstedet servicerer samtlige koncernens egne lastbiler, såvel som andre vognmænd og håndværksvirksomheder i omegnen.

1998

Etablerer SCT Transport deres første Grusgrav - TSG Tulstrup Sten & Grus, beliggende nær Hillerød.

2000

Vognmandsvirksomheden Messeter Transport i Lyngby opkøbes, hvis kerneområder ligeledes er kørsel med entreprenør,- og kranbiler.

2002 - 2004

I 2002 etableres dæk,- og personvognsværksted Nordsjællands Dækcenter i Gilleleje.

I 2003 tilkøbes Jørgen Nielsen Transport i Hørsholm, som er en container og kranforretning.

I 2003 overtages ligeledes vognmandsvirksomheden Viggo Rasmussen Transport i Roskilde, som primært er en virksomhed med fejeblade og store kranbiler. Foråret 2004 overtages Køge Kran og Specialtransport, med store lastbilmonterede kraner.

Virksomheden fusioneres med VRT i Roskilde.

2005 - 2006

I 2005 opkøber SCT Transport Keld Jensen Transport A/S, og i 2006 flytter Nordsjællands Diesel lastvognsværkstedet fra Gilleleje til større faciliteter i Hillerød.

2011 - 2012

1. oktober 2011 fusionerer Messeter Transport, KJT Transport og SCT Transport til en samlet enhed SCT Transport A/S, som opdeles i tre specialeområder.

Containerafdelingen disponeres nu fra København, Kran- og Specialtransport fra Hillerød og entreprenørtransporterne fra Gilleleje.

2015 - 2016

Generationsskiftet påbegyndes til 4. generation. Virksomheden ledes i dag af to generationer.

I 2016 tilkøbes vognmandsvirksomheden Jens Hjort med tilhørende grusgrave, som samtidig fusioneres med SCT Transport A/S.

SCT Transport i dag

Vi højner niveauet indenfor transportbranchen, ved at forholde os positivt til kerneområder som miljø, trafiksikkerhed og service. SCT Transport råder over nyt materiel og vognparken består udelukkende af moderne biler, der lever op til nutidens krav.
SCT Transport råder i dag over mere end 200 trækkende enheder, der med trailere, påhængsvogne og kærrer i alt kommer op mere end 500 indregistrerede enheder, der alle er med til at tegne trafikbilledet på Sjælland.

Når vi taler kvalitet og præcision har chaufførerne en meget stor betydning, da de er vores ansigt udadtil. Derfor afholdes interne kurser, undervisning og informationsmøder, som alle har til formål at højne kvalitet, service og sammenhold.


SCT Transport fremstår i dag som en af Sjællands mest moderne og økonomisk veldrevne transport virksomheder. Se vores præsentationsvideo her

Se Video

The BIG SCT Five

Ved udgangen af 2011 besluttede vi at nedskrive vore mål, ønsker og ambitioner for alle vore virksomheder og The Big SCT Five blev til et slogan vi bruger aktivt.
Nedenstående 5 fokusområder er altafgørende for at SCT fortsat er ledende i markedet.

At servicere kunderne på bedste vis og kunne indfri alle deres behov, at stille skarpt på at minimere omkostningerne uden at gå på kompromis med standarden, at honorere alle de krav der stilles (lige fra jorddokumentation til gældende færdselsregler, køre/hviletid m.m.), at gå forrest i miljødebatten og være et aktiv på den front og ikke mindst at vi med fællesskab og sammenhold i hele koncernen har et godt arbejdsklima.

Kunder
Omkostninger
Krav
Miljø
Sammenhold
Den grønne vej

SCT Transport har længe været på forkant med en synlig miljøpolitik og har de sidste mange år anvendt sloganet – ”Den grønne vej”. Den øgede fokus på klima og miljø har vist, at det kan betale sig og resultaterne ses ikke kun på bundlinjen.

SCT Transport gør mange tiltag for et bedre miljø og har reducering af CO2-udslip som et meget vigtigt emne på programmet. Investering i højteknologiske biler, minimering af tomgangskørsel, uddannelse af chauffører i økonomikørsel og klare målsætninger for mindre brændstofforbrug. Mindre vand- og kemikalieforbrug og øget kapacitetsudnyttelse er medvirkende til at sloganet er et naturligt led i vores hverdag. Således er plejeprodukterne til bilparken biologisk nedbrydelige og vore leverandører er underlagt strenge miljøkrav.

På vore kontorer har vi fokus på besparelse af strøm og genanvendelse af papir. Klare retningslinjer og ændringer i menneskelige vaner har også haft en positiv virkning på strømforbruget.
Således er klima og miljø altid i højsædet og en vigtig parameter hos SCT Transport.

Trafiksikkerhed

SCT Transport sætter sikkerhed og ikke mindst trafiksikkerhed i højsædet. Alle vores chauffører bliver instrueret om gode råd og adfærd i trafikken, inden de sætter sig bag rattet på vores biler.
Vi har megen fokus på alle ulykker, men specielt højresvingsulykker gør vi en stor og ekstra indsats for at undgå.
I forbindelse med SCT Transports samarbejde med Copenhagen Metro Team CMT, omkring opførelsen af den nye Cityring, har undervisning af elever på de københavnske skoler, været et fokusområde som vi gik aktivt ind i, for at oplyse eleverne om de store bilers tilstedeværelse i gadebilledet, og risikoen for dem.
Undervisningen har givet gode resultater og vi kan se, at eleverne har fået en større forståelse for de risici der opstår i trafikken.
I dag kan vi med glæde konstatere at bl.a. oplysningsarbejdet har båret frugt, idet vi lykkeligvis ikke har været involveret i trafikulykker.
Vi har stadigvæk stort fokus på trafiksikkerhedsområde. Bilerne er udstyret med den nyeste teknologi og har bl.a. ekstramonterede kamera og spejle, fartpilot og automatisk nødopbremsning for at hindre ulykker. Medarbejderne oplæres i ekstra fokus på de bløde trafikanter og at udvise en trafik-kultur, som tager hensyn til medtrafikanters færden.


Selskaber i SCT koncernen

Nordsjællands Diesel

servicerer over 25 mekanikere i dag vore egne biler samt mange andre kunder, som således nyder godt af vores ekspertise.

Nordsjællands Diesel

Ring på Tlf. 4814 6464.

Tulstrup Sten & Grus

er leveringsdygtig i alle bakkematerialer, sømaterialer og granitskærver, genbrugsmaterialer, muldjord, flis og sten.

Tulstrup Sten & Grus

Ring på Tlf. 2127 2394

Nordsjællands Auto & Dækcenter

beskæftiger i dag 12 medarbejdere og har ekspertise indenfor alle former for personbilsreparationer samt rude- og dækskift.

Nordsjællands Auto & Dækcenter

Ring på tlf. 4830 3231

VRT Krangruppen i Roskilde

er specialister i alle hejseopgaver samt transport af skure og pavilloner.

VRT Krangruppen

Ring på tlf. 4675 7555


350

Indregistrerede enheder

135

Trækkende køretøjer

140

Ansatte

2

Ledes af 4. generation